dźwignia

Co to jest dźwignia finansowa i jak jej używać

Posted by

Co to jest dźwignia?

Dźwignia to instrument finansowy. Polega na wykorzystaniu pożyczonego kapitału, by zwiększyć potencjalny zwrot z inwestycji. Wyobraźmy sobie finanse jako fizykę – jak nazwa implikuje – ona jest jak dźwignia przy podnoszeniu ciężaru. Dźwignia może wzmocnić finansową “siłę” firmy, inwestora lub zwykłego obywatela.

Dźwignię można także zastosować do kwoty zadłużenia wykorzystanej przez firmę do finansowania określonych aktywów. Firmy wykorzystują dźwignię do finansowania aktywów. Nie ma więc potrzeby emisji akcji w celu pozyskania kapitału. Mówiąc najprościej, użycie dźwigni to zaciągnięcie długu, by coś zyskać. Intencją jest uzyskanie czegoś, co w innym przypadku jest nieosiągalne.

Jak to działa

Wyobraź sobie, że jesteś firmą i chcesz nabyć coś, co uczyni Cię bardziej wartościowym
i solidnym, ale nie posiadasz pieniędzy, by za to zapłacić. Co można zrobić? Do sfinansowania zakupu możesz wybrać dług lub kapitał własny. Jeśli wybierzesz „niebieską pigułkę”, musisz zaoferować częściowe prawo własności, by kupić to, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś spółką publiczną, oznacza to oferowanie udziałów w kapitale własnym.

Jeśli wybierzesz czerwoną pigułkę lub dźwignię, sfinansujesz zakup za jej pośrednictwem. Dźwignia finansowa jest jak każdy inny dług.

Kluczową kwestią dot. dźwigni jest prawidłowe jej dawkowanie. Ten instrument finansowy może zwiększyć ryzyko bankructwa, ale gdy mądrze się go używa, może zdecydowanie zwiększyć zwrot, zwłaszcza z kapitału własnego.

Na przykład inwestorzy są dobrym znakiem, gdy firma korzysta z długu, ponieważ chce się rozwijać. Ale gdy długu jest za dużo, ryzyko niewypłacalności firmy jest duże, a inwestorzy się denerwują. Odpowiednia kwota dźwigni w strategii finansowej może prowadzić do bardziej znaczących zysków. Kolejną pozytywną stroną jest to, że firma może ustanowić pozytywną historię
i zdolność kredytową poprzez regularne płatności. Jak widać, korzystanie z tego instrumentu finansowego może przynieść inny typ korzyści. Dlatego jest tak popularny wśród firm, inwestorów i zwykłych ludzi.

Dlaczego inwestorzy używają dźwigni finansowej?

W pogoni za coraz większymi zyskami, inwestorzy korzystają z różnych kontraktów terminowych, opcji i rachunków zabezpieczających. W ten sposób mogą zwiększyć zysk
z inwestycji. Istnieje opcja nawet dla inwestorów, którzy nie chcą korzystać z dźwigni bezpośrednio. Inwestują w firmy, które już korzystają z dźwigni, by rozszerzyć działalność lub ją finansować.

Dlaczego firmy korzystają z dźwigni finansowej?
Firmy wykorzystują dźwignię w odwiecznym poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Mogą one finansować swoje aktywa za pomocą tego instrumentu finansowego zamiast emitować akcje.

Jak ludzie używają dźwigni finansowej?
Na co dzień ludzie używają zaskakująco dużej dźwigni. Za każdym razem, gdy ktoś pożycza pieniądze, by dostać się do aktywa lub spróbować zarobić więcej pieniędzy, korzysta z dźwigni finansowej.

Jakie są najczęstsze przypadki, gdy ludzie używają dźwigni finansowej?

Dom
Kupując dom za pomocą kredytu hipotecznego, ludzie używają dźwigni, by kupić nieruchomość. Spłacając większą część kredytu hipotecznego, zwiększasz kapitał własny na swój dom. W ten sposób ludzie uzyskują zwrot z inwestycji w swoje domy.

Pożyczki studenckie
Pożyczki studenckie są doskonałym przykładem dźwigni finansowej. Ogólnie ktoś wykorzystuje dług, aby zainwestować w edukację lub swoją przyszłość. Studia zwiększają potencjał zarobkowy. Wyższe wynagrodzenie umożliwia odzyskanie inwestycji finansowanej długiem.

Samochód
Kupując nowy samochód, niektórzy korzystają z pożyczki na samochód, która jest dźwignią finansową. Mając na uwadze, że samochód zwykle jest aktywem szybko tracącym na wartości, trzeba bardzo ostrożnie wybierać ten rodzaj dźwigni. Zwykle ludzie kupują samochód, aby zapewnić sobie transport, ale w niektórych przypadkach zarabiają na nim.

Nota bene!
Ludzie powinni być bardzo ostrożni podczas korzystania z dźwigni finansowej. Wszyscy powinni być świadomi różnych zalet i wad oraz przynajmniej dwa razy się zastanowić, czy mogą spłacić pożyczoną kwotę.

Przykład dźwigni finansowej

Jeśli firmę założono z kwotą 5 mln USD jako inwestycja, a kapitał własny w firmie wynosi 5 mln USD – to jest kwota pieniędzy, którą firma może wykorzystać do finansowania swojej działalności. Gdy firma korzysta z finansowania dłużnego w wys. 10 mln, wówczas ma 15 mln USD do zainwestowania.

Lewarowane produkty

Giełda to miejsce, gdzie inwestorzy mogą używać dźwigni w przypadku takich instrumentów, jak opcje, pożyczki zabezpieczające i kontrakty terminowe.

Kontrakty opcji pozwalają inwestorowi kontrolować znacznie większą liczbę akcji, jeśli zainwestuje taką samą kwotę pieniędzy w porównaniu ze zwykłymi akcjami spółki.

Rynek obligacji pozwala inwestorom zwiększać ekspozycję rynkową po niższym krótkoterminowym kursie i inwestować po wyższym długoterminowym kursie, co pozwala im czerpać zyski z różnicy między nimi. Koniec końców. Wymiana walut to kolejny przykład rynku, który jest wysoce lewarowany. Można tam znaleźć dźwignię 1:400, a nawet większą.

Wniosek

Istotą dźwigni jest pożyczanie pieniędzy, by zwiększyć potencjał finansowy. Nieważne, czy chodzi o spółkę, inwestora czy zwykłych ludzi. Właściwie dla niektórych ludzi dźwignia jest jedynym instrumentem finansowym, za pomocą którego mogą uzyskać takie rzeczy, jak dom lub nowy samochód.

Oczywiście dźwignia ma swoją wadę. Ludzie muszą być niezwykle ostrożni, ponieważ dźwignia naraża ich na utratę pożądanej rzeczy. I tak samo jest ze spółkami. Używanie dźwigni zwiększa ich potencjał osiągania zysków, ale należy jej używać bardzo ostrożnie, ponieważ może doprowadzić do bankructwa.

Różnica między dźwignią a zabezpieczeniem

Dźwignia vs. zabezpieczenie

Chociaż ze sobą powiązane – gdyż obie rzeczy obejmują pożyczanie  – dźwignia
i zabezpieczenie nie są tym samym. Dźwignia finansowa odnosi się do zaciągania długu,
a zabezpieczenie jest długiem lub pożyczonymi pieniędzmi, których firma używa, by zainwestować w inne instrumenty finansowe.

Rachunek zabezpieczający pozwala na pożyczanie pieniędzy od brokera na stałe oprocentowanie w celu kupna papierów wartościowych, opcji lub kontraktów terminowych
w oczekiwaniu na otrzymanie znacznych zysków. Można użyć zabezpieczenia, by utworzyć dźwignię.

Wady dźwigni finansowej

Dźwignia to wieloaspektowe, złożone narzędzie. Teoria brzmi świetnie i w rzeczywistości użycie dźwigni może być opłacalne, ale odwrotność jest także prawdziwa. Dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Jeśli inwestor korzysta z dźwigni, by dokonać inwestycji i ona nie idzie po jego myśli, jego strata jest o wiele większa niż byłaby, gdyby nie lewarował inwestycji.

Z tego powodu początkujący inwestorzy powinni raczej unikać dźwigni finansowej, dopóki nie zdobędą większego doświadczenia. W świecie biznesu firma może korzystać z dźwigni do generowania majątku akcjonariuszy, ale jeśli jej się to nie udaje, koszty odsetek i ryzyko kredytowe z tytułu niewypłacalności niszczą wartość dla akcjonariuszy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *